w Nowym Sączu
Do rozpoczęcia Jubileuszu 750 – lecia Parafii zostało:

Najświętszy Sakrament

Pierwsza Komunia Święta dzieci – podstawowe zasady:

  1. Rodzice zgłaszają dziecko już na początku roku szkolnego i przedstawiają metrykę chrztu dziecka (jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią)
  2. Podczas spotkań przygotowawczych w ciągu roku liturgicznego dzieci mają poświęcane różańce, medaliki, świece, książeczki itp. (wg ustaleń);
  3. Dzieci na spotkania przychodzą razem z rodzicami (w I półroczu – raz w miesiącu, w II półroczu – częściej, według ogłoszeń ks. proboszcza)
  4. Termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii:  1 niedziela maja

Obowiązek uczestnictwa wiernych we Mszy św. niedzielnej :

Do uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki – stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181).

Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:

  • wszystkie niedziele roku;
  • Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
  • Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia);
  • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało);
  • Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia);
  • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada);
  • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia);

Chrześcijanin pragnący przyjąć Komunię św. powinien być w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego).

Czas postu przed przyjęciem Komunii św. wynosi minimum jedną godzinę. Woda nie łamie postu. Również chorzy mogą przyjmować lekarstwa bez ograniczenia w czasie.

Ideałem byłoby, gdyby chrześcijanin przyjmował Chrystusa do swego serca tak często jak często uczestniczy on we Mszy św. W razie popełnienia grzechu ciężkiego wskazane jest jak najszybciej skorzystać z sakramentu spowiedzi św.

 


rdn ekai diecezja pkwp wiara