w Nowym Sączu
Do rozpoczęcia Jubileuszu 750 – lecia Parafii zostało:

Chrzest święty

Chrystus Pan naucza: „Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5) i wzywa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mk 10, 14). Zaszczytnym prawem i obowiązkiem rodziców jest odpowiedzenie na to Boże wezwanie poprzez prośbę o chrzest ich dziecka i troskę o jego późniejszy wzrost w wierze.

Poniżej podajemy kilka zasad i przepisów Kościoła zawartych w „Instrukcji duszpasterskiej Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom”:

1. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym w miarę możliwości w ciągu miesiąca po urodzeniu dziecka

2. Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci, ma być bezzwłocznie ochrzczone przy użyciu skróconego obrzędu. Gdy dziecko tak ochrzczone wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by je w obrzędzie liturgicznym przedstawić Kościołowi, spisać akt chrztu i otrzymać błogosławieństwo

3. W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział ojciec i matka dziecka, którzy mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne:

   • publicznie proszą o chrzest dziecka,
   • kreślą znak krzyża na czole dziecka,
   • wyrzekają się szatana składają wyznanie swojej wiary
   • matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy

4. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: ojca i matkę. Chrzestni są przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół, w razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. Składają oni podczas liturgii wyznanie wiary. Dlatego na chrzestnych nie można wybierać osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania. Chrzestni powinni posiadać następujące przymioty:

   • wystarczającą dojrzałość do pełnienia swego zadania i ukończonych 16 lat;
   • dojrzałość nadprzyrodzoną (wyrażającą się przez wcześniejsze przyjęcie sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii);

Strony: 1 2 3


rdn ekai diecezja pkwp wiara