w Nowym Sączu
Do rozpoczęcia Jubileuszu 750 – lecia Parafii zostało:

Patron Parafii

św. Wawrzyniec

 

Obraz św. WawrzyńcaHistoria nie przekazała nam szczegółowych informacji o życiu i działalności św. Wawrzyńca. Według „Aktu Męczeństwa” miał pochodzić z Hiszpanii. Tradycja przekazuje nam imiona jego rodziców: Orencjusz i Pacjencja. Należał do duchowieństwa rzymskiego i był zaufanym papieża św. Sykstusa II. Tenże papież wyniósł go do godności diakona i powierzył mu administrację dóbr kościelnych i pieczę nad ubogimi miasta Rzymu. 

 

Kiedy za panowania cesarza Waleriana wybuchły nowe prześladowania Kościoła papież został pojmany. Wtedy to św. Wawrzyniec podążył za nim mówiąc: „Gdzie idziesz, ojcze bez syna? Jakże obejdziesz się bez swojego diakona? Nigdy nie odprawiałeś Mszy świętej bez swojego diakona, czymże więc mogłem ściągnąć na siebie niełaskę twoją?” Na to miał odpowiedzieć papież – męczennik: „Dla mnie steranego wiekiem jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czeka o wiele większa próba. Ciebie czekają o wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza korona chwały cię czeka”. Po tych słowach papież miał złożyć pocałunek na czole Wawrzyńca, został zabrany do więzienia i tego samego dnia 6 sierpnia otrzymał wraz towarzyszącymi mu diakonami i kapłanami palmę męczeństwa.

 

Strony: 1 2 3


rdn ekai diecezja pkwp wiara