w Nowym Sączu
Do rozpoczęcia Jubileuszu 750 – lecia Parafii zostało:

Intencje mszalne

26 III 2018 – 01 IV 2018

 

Pon. 6.00

1. + za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Jana Maciuszka – od córki Jadwigi

3. + Bogumiły Liber – od brata Teofila z rodz.

4. + Mieczysława Pociecha – greg. 26 (poza par.)

18.00 

1. + Józefa Stawiarskiego – z okazji imienin

2. o błog. Boże dla Ks. Prałata – od Stowarzyszenia Dzieci Maryi

3. + Marii Kożuch – od Haliny, Mariana Wolak z rodz.

Wt. 6.00

1. + Mieczysława Pociecha – greg. 27

2. + Józefa, Marii Kościsz

3. + Jacka Słaby – od siostry Józefy Szarowskiej

4. + Jacka Słaby – od Marii Górka (poza par.)

18.00

1. + Emila Dobrowolskiego – w 10 rocz. śm.

2. + Jana, Eleonory, Stanisława Zaczyk – w 4 rocz. śm.

Śr. 6.00

1. + Władysława Łatka (z okazji urodzin) i za jego rodziców

2. + Janiny Kościsz – w 16 rocz. śm., od męża i dzieci

3. + Dominika Saroty – od rodz. Śmiałków

4. + Mieczysława Pociecha – greg. 28 (poza par.)

18.00

1. + Tadeusza Wierny – od rodz. Rzęsikowskich

2. + Stanisława Farona – od szwagra Tomasza z rodz.

3. + Stanisława Farona – od rodz. Ziębów ze Starego Sącza (poza par.)

Czw. 18.00

1. + Mieczysława Pociecha – greg. 29

2. + Jana Słaby – w 1 rocz. śm., od żony i dzieci

3. o błog. Boże dla kapłanów pochodzących z parafii i pracujących w niej – od wspólnot parafialnych

Sob. 20.00

1. + Mieczysława Pociecha – greg. 30 KONIEC

2. + Henryki, Wawrzyńca Gargasów – w 24 rocz. śm.

3. w intencji parafian

Ndz.

6.00

+ Janusza Janika

7.30

1. + Marii Małek – od brata z rodz.

2. + Stanisława Pawlika – od Roberta i Marty Pawlik

9.00

w intencji członków Róży im. św. Kazimierza i za zmarłych z Róży

10.30

+ Anny, Władysława Janik; Agnieszki, Stanisława Ogorzałek

15.30

+ Mariana Szkaradka – w 8 rocz. śm., od żony i dzieci

 

 

Strony: 1 2 3 4 5


rdn ekai diecezja pkwp wiara