Obchody 70 rocznicy przybycia do Parafii Sióstr Miłosierdzia sobota 25 X, 16.30 – różaniec, 17.00 – Msza św. Zapraszamy